הקודחים

לדף התוכנית https://www.youtube.com/watch?v=bggESp1493I https://www.youtube.com/watch?v=36QRA7SaOTg https://www.youtube.com/watch?v=d1swdtxJFjk https://www.youtube.com/watch?v=ajWeZBt3uMg https://www.youtube.com/watch?v=v8u3dXzgo5U

להמשך קריאה הקודחים