יס מן

https://www.youtube.com/watch?v=xXmOL0LHhG8 https://www.youtube.com/watch?v=QyU0OmYTdr4 https://www.youtube.com/watch?v=gR8Vjqq2dUc https://www.youtube.com/watch?v=cE4Jija1W2Y

להמשך קריאה יס מן

מחובר

ביום כיפור האחרון חזרתי לישיבה שבה למדתי בנעוריי. זו הישיבה שעליה כתבתי דברים לא פשוטים בספרי הראשון, דברי כאב נוקבים, הישיבה שבסדרה "מחוברים" הראיתי כיצד בתמונת המחזור שלי, מישהו השחיר את פרצופי. חזרתי ובראשית דבריי אומר זאת: כשנכנסתי לבית המדרש וליבי הלם, בני הישיבה ורבניה האירו לי פנים. לאור ההיסטוריה המשותפת לי ולישיבה ולמסע הייסורים שהעברתי אותה, אין זה מובן מאליו בעיניי כלל וכלל. למה חזרתי לישיבה? חזרתי גם משום שהרגשתי שעברו מספיק שנים ואני מסוגל לשים את הזעם בצד ולהיזכר גם בדברים הטובים שקיבלתי שם, אבל חזרתי מסיבה נוספת שאיני יכול להכחיש: התגעגעתי לתפילות של הרב ויס. כבר 25 שנים בערך, מאז…

להמשך קריאה מחובר

ההיגיון של חוסר ההיגיון

בימים האחרונים, באווירת כסה, עשור ויתר החגים המידפקים על פתחנו, התעורר חשקי להגות קצת בדברי תורה. זה קרה גם בזכות ד"ר מיכה גודמן, שכתב מאמר נפלא על התלמוד הבבלי ובשבח המתודה שלו, שלא עוסקת בשורה התחתונה בלבד, בפסקי ההלכות, אלא נהנית ללבן את המחלוקות, להבין את הנראטיבים השונים, ובפשטות: ללמוד. כמה יפה השיעור הזה שמלמדים אותנו חכמי הגמרא כפי שעולה מהמסכתות השונות, שהן בעצם פרוטוקולים של מה שנעשה שם בבית המדרש: יש טעם ויש צורך להכיר לעומק את הדעות השונות, גם את אלה שלא התקבלו וגם את אלה שאינן "שלי". יש מה לקחת מהן, יש מה להרוויח מלהתעמק בָּן. אבל חשקי ללמוד הגיע…

להמשך קריאה ההיגיון של חוסר ההיגיון